Projecten

Projecten


Periode                       Samenwerkingsverband                                                                Project- 2020-heden              Projectbureau Orbis                                                                        Dorpsplan Lithoijen

- 2020-heden              Gemeente Oss                                                                                Biodiversiteitsplan gemeentebossen

- 2020-heden              Landerij VanTosse/Gemeente Oss                                                  Aanleg voedselbos

- 2019-heden              Gemeente Oss/SANG                                                                     Fietsroute Peelrandbreuk

- 2017-heden               Landschapsbeheer Oss/SANG/Landschapsbeheer Maasdonk.     Landschapsverbetering Oss-Geffen, diverse projecten

- 2016-heden               Landschapsbeheer Oss/gemeente Oss                                          Beheer fietsroutenetwerk gemeente Oss         

- 2016-heden              Landschapsbeheer Oss/gemeente Oss                                          Landelijke opschoondag

- 2014-heden               Landschapsbeheer Oss/gemeente Oss/Visit Brabant                    Onderhoud wandelroutes gemeente Oss

- 2012-heden               Landschapsbeheer Oss/gemeente Oss                                          Beheer natuurgebieden gemeente Oss

- 2017-2020                 Gemeente Oss/IVN-Oss                                                                 Natuurcompensatiemaatregelen N329

- 2020                          Landerij VanTosse                                                                           Uitbreiding Herinneringsbos

- 2020                          Gemeente Oss/IVN-Oss                                                                  Herinrichting Ossermeer/Elzenburg

- 2020                           Landschapsbeheer Oss                                                                 Bijenhotels gemeentehuis Oss

- 2019                          Speeltuin Elckerlyc                                                                          Aanleg beeklandschap

- 2019                          Gemeente Landerd                                                                         Bijenhotels

- 2019                          Projectbureau Maashorst                                                                Entree Paalgraven                                                                

- 2018                          Gemeente Oss/Dorpsraad Berghem                                               Herinrichting Spaanderstraatse akkers

- 2018                          Landerij VanTosse/Helicon                                                              Werkgelegenheidsproject Landerij VanTosse

- 2013-2018                 Landschapsbeheer Oss                                                                  Projectleiding Landerij VanTosse

- 2017                          Particulier/Brabants Landschap                                                       Herinrichting kerktuin Dennenburg

- 2017                           Waterschap Aa en Maas                                                                Herinrichting Diedense Kleiputten

- 2017                           Agri-Food Capital                                                                            Aanleg hopveld

- 2017                           Agri-Food Capital/ MNX- projecten                                                 Haalbaarheidsonderzoek graanmouterij

- 2017     

Etiam auctor is inasre aliquem the scelerisque suspendisse.

09:44 AM Dec 05

ADRES

Tolstaat 3

5342 NH Oss


Copyright © All Rights Reserved